برچسب : پنیر

7 خوردنی سالم با کلسترول بالا
تغذیه 0

سال هاست که گفته می شود غذاهایی که کلسترول بالایی دارند برای قلب مضرند. اما تحقیقات فراوانی نشان می دهند این موضوع واقعیت ندارد. بیشتر کلسترول موجود در خون توسط کبد تولید می شود.

ادامه