برچسب : وظایف زن در اسلام

رابطه و ازدواج 0

مصادیق زن موفق و مورد نظر اسلام و اهل بیت را در این مطلب بخوانید. مهمترین وظیفه زن، شوهردارى و تربیت فرزندانى صالح و سالم و کارآمد است و هیچ کارى نباید این مسئله مهم را تحت الشعاع قرار دهد.

ادامه