برچسب : وزیر خارجه

استعفای وزیر خارجه روی میز
اخبار 0

در حالیکه در روزهای اخیر توجه افکار عمومی و رسانه ها به عزل و نصب های کاخ سفید و حلقه مشاوران رئیس جمهوری آمریکا معطوف شده بود، تصمیم به استعفای دو دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه بحران پنهان این نهاد دیپلماتیک را بار دیگر آشکار ساخت.

ادامه
چهره ها 0

وقتی رو به روی ایشان برای مصاحبه نشستم با مهربانی و لبخند پاسخگوی تمام سوالات شدند و مانند همان دکتر ظریف مذاکرات، وقتی در مورد ایران حرف زدیم نگاهش، کلامش و صدایش با قدرت هرچه تمام تر نام ایران را ادا می کر. بیشتر از پیش به او افتخار کردیم. به او و به انتخاب مان که ایشان را نماینده ایران کرد.

ادامه