برچسب : خودرو

اجتماعی 0

با فرض اینکه نرخ سود خالص واردات خودرو در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۰ درصد ارزش واردات باشد سودی که نصیب واردکنندگان می‌شود ۱۲۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. در صورتی که میانگین مزد کارگران ایرانی در سال ۱۳۹۵ معادل یک میلیون تومان و درآمد سالانه یک کارگر به طور متوسط ۱۲ میلیون تومان باشد سود خالص واردکنندگان خودرو در سال ۱۳۹۵ برابر با دستمزد ۱۰۰ هزار کارگر خواهد بود.

ادامه