در حال مرور : تاریخ و جامعه

تاریخ و جامعه 0

از خدا که پنهان نیست، از شما هم که پنهان نیست، درواقع از هیچ کس پنهان نیست که ایرانی ها هر چند وقت یک بار به سراغ صفحه شخصی یکی از چهره های معروف می روند و با کامنت های نه چندان مودبانه از خجالت آنها در می آیند.

ادامه
تاریخ و جامعه 0

در فارس پیش از این سه حوض ماهى وجود داشت. با خشک‌ شدن حوض ماهى فسا اکنون حوض شیراز وزرقان دایر است. مراسمى که براى این دو حوض وجود دارد، تقریباً مشابه است. حوض ماهى آرامگاه سعدى هم سطح زمین و مظهر قنات و چشمه است. این آب پیش از حیات سعدى و حتى در ایران باستان وجود داشته و مقدس بوده است.

ادامه