در حال مرور : چهره های جهانی

چهره ها 0

خواستگاری سنتی بوده که از قدیم توسط مردان انجام می گرفته اما هستند زنانی که پایشان را فراتر گذاشته اند و برای زندگی با مرد مورد علاقه شان، پیش قدم شدند. از میان آنها نام زنان مشهوری را که به خواستگاری مرد رویاهای خود رفته اند، برایتان آورده ایم.

ادامه
چهره ها 0

اگر هایدن « پدر سنفونی » است بتهوون در تاریخ موسیقی بنام « پادشاه سنفونی » معروف است در برابر ۱۰۴ سنفونی هایدن و ۵۰ سنفونی موتسارت بتهوون ۹ سنفونی تصنیف کرد ولی همین ۹ سنفونی بیش از تمام آثار سنفونیک هایدن و موتسارت ارزش دارد.

ادامه